Choď na obsah Choď na menu
 


 

ADAMCZYK WITOLD, OFMConv., definitor kustódie minoritov, adresa: Kláštor minoritov, Lackova 4, 841 04 Bratislava, tel./fax: 02/ 65 426 860, e-mail: minoriti.ba@stonline.sk, www.minoriti.sk/kontakt/www.minoriti.sk, narodený 19. 12. 1972 v Glucholazoch, ordinovaný 2. 6. 2001 v Krakove, primičná sv. omša 3. 6. 2001 - Spišský Štvrtok, 14. 7. 2001 - kaplán Bratislava - Karlova Ves, 1. 7. 2003 - administrátor Bratislava - Karlova Ves, PRÍSLUŠNÝ K BRATISLAVSKO - TRNAVSKEJ ARCIDIECÉZE

 

ADAMČÁK ANDREJ, pochádza z Tvrdošína, 2008 – 2009 – bohoslovec 1. ročníka Spišská Kapitula

 

ADAMČIAK PAVOL, Mgr., adresa: RKFÚ, Hviezdoslavova 319, 059 16 Hranovnica, tel.: 052/ 779 52 37, n. 27. 3. 1973, o. 21. 6. 1998 v Spišskej Kapitule, 29. 6. 1997 - primičná svätá omša Liptovská Sielnica, k r. 2000 - kaplán Ružomberok, k 16. 4. 2005 - aj k 13. 7. 2006 - správca farnosti Hranovnica, INÉ: bol pracovníkom Rádia Lumen, PRÍSLUŠNÝ KU SPIŠSKEJ DIECÉZE

 

ADAMČÍK MARTIN, Mgr., narodený 30. 1. 1977 v Trenčíne, ordinovaný 11. 6. 2005 v Nitre, 18. 6. 2005 - primičná svätá omša Nová Ves nad Váhom, PRÍSLUŠNÝ K NITRIANSKEJ DIECÉZE

 

ADAMČÍK MIROSLAV, narodený 9. 5. 1981 v Trebišove, ordinovaný 17. 6. 2006 v Košiciach, 18. 6. 2006 - primičná svätá omša Trebišov, PRÍSLUŠNÝ KU KOŠICKEJ ARCIDIECÉZE

 

ADAMEC JOZEF VIKTOR, Dr. h. c., Mons., biskup, syn slovenských rodičov z Trenčianskej župy, narodený 13. 8. 1935 v Bannisteri, MI, USA, ordinovaný 3. 7. 1960 pre Nitriansku diecézu, konsekrovaný 20. 5. 1987, teológiu študoval na Lateráne v Ríme, ale po vysviacke sa mu nepodarilo vrátiť do vlasti svojich rodičov, 1961 - 1965 - kaplán Midland, MI, 1965 - cirkevný notár, 1965 - 1967 - výpomoc Saginaw, MI, 1968 - 1969 - správca farnosti Saginawa, 1969 - 1971 - tajomník biskupa, do r. 1977 riaditeľom biskupskej kancelárie v Siginawe, 17. 3. 1987 - biskup diecézy Altoona - Johnstown, október 1997 - čestný doktor (Kolégium sv. Františka Loretto, PA), INÉ FUNKCIE: 1973 - predseda Združenia slovenských katolíkov v USA, je členom Slovenskej ligy v Amerike, členom náboženského odboru Svetového kongresu Slovákov, ochranca Slovenského Sokola v Amerike, PRÍSLUŠNÝ K DIECÉZE ALTOONA - JOHNSTOWN

 

ADAMEC JURAJ, CM, Mgr., adresa: RKFÚ, Bijacovce č. 62, 053 06 Bijacovce, tel.: 053/ 459 91 40, narodený 19. 9. 1965 v Bánovciach nad Bebravou, ordinovaný 31. 8. 1996 v Bratislave, 1995 - diakon Bratislava - Prievoz, 1995 - kaplán Bratislava - Prievoz, 21. 9. 1996 - primičná svätá omša Ruskovce, 30. 6. 2004 - uvoľnený z Bratislavsko - trnavskej arcidiecézy, k 18. 9. 2005 - správca farnosti Bijacovce, PRÍSLUŠNÝ KU KOŠICKEJ ARCIDIECÉZE

 

ADAMÍK RADOSLAV, CSsR, Mgr., narodený 26. 8. 1974 v Bojniciach, ordinovaný 25. 6. 2005 na Starých Horách, 3. 7. 2005 - primičná svätá omša Kanianka

 

ADAMKO RASTISLAV, ThDr., ArtLic., PhD., narodený 21. 1. 1972, ordinovaný 20. 6. 1996, k 1. 11. 1996 - štúdium Poľsko, k r. 2006 – Katolícka univerzita Ružomberok, PRÍSLUŠNÝ K ROŽŇAVSKEJ DIECÉZE

 

ADAMKOVIČ ANTON, 1968 - 1969 - farár Zubné, PRÍSLUŠNÝ KU GRÉCKOKATOLÍCKEMU ARCIBISKUPSTVU PREŠOV

 

ADAMKOVIČ ANTON, Mons., dekan, historik, adresa: RKFÚ, 919 21 Zeleneč č. d. 122, tel.: 033/ 554 10 34, www.zelenec.fara.sk, narodený 27. 5 . 1928 v Červeníku, ordinovaný 26. 6. 1952 v Bratislave, do r. 1952 – štúdium teológie Bratislava, do 1. 11. 1952 - kaplán Šurany, 1. 11. 1952 - základná vojenská služba, 1954 - kaplán Trnava - sv. Mikuláša, 1961 - kaplán Topoľčany, 1963 – 1971 - administrátor Hradište pod Vrátnom, 1971 - administrátor Doľany, 1971 - farár Zeleneč pri Trnave, 1990 - 1991 riaditeľ SSV v Trnave, 1991 aj k r. 2008 - farár Zeleneč pri Trnave, INÉ FUNKCIE: predseda miestnej skupiny červeného kríža, AUTOR: Stavovské krížové cesty, 1991, história farností a obcí Hradište pod Vrátnom, Doľany, Zeleneč (v rukopise), PRÍSLUŠNÝ K BRATISLAVSKO - TRNAVSKEJ ARCIDIECÉZE

 

ADAMKOVIČ JOZEF, školský dekan, adresa: Kostolná 27, 900 24 Veľký Biel, narodený 2. 2. 1966 v Šali, pochádza z Galanty, ordinovaný 14. 6. 1997 v Bratislave, 15. 6. 1997 - kaplán Levice, 22. 6. 1997 - primičná svätá omša Galanta - Hody, 1. 8. 1998 - aj k 12. 3. 2006 - administrátor Veľký Biel, 13. 3. 2003 - školský dekan, dekanát Senec, PRÍSLUŠNÝ K BRATISLAVSKO - TRNAVSKEJ ARCIDIECÉZE

 

ADAMKOVIČ JURAJ, OSCam., Mgr., Ing., tel.: 048/ 441 38 06, narodený 23. 5. 1967 v Topoľčanoch, pochádza z Bratislavy, ordinovaný 28. 6. 1997 v Martine, 29. 6. 1997 - primičná svätá omša Bratislava - Dúbravka, 1997 - kaplán Kremnica, k r. 2005 - 2006 - duchovný v nemocnici FDR Banská Bystrica, PRÍSLUŠNÝ K BANSKOBYSTRICKEJ DIECÉZE

 

ADAMKOVIČ MAREK, adresa: Topoľčany, 2010/ 2011 - seminarista 4. ročníka Nitra, PRÍSLUŠNÝ K NITRIANSKEJ DIECÉZE

 

ADAMOVIČ MARTIN, vysokoškolský učiteľ, Róm, narodený cca v r. 1975, bohoslovec v seminári Banská Bystrica – Badín, neskôr katechéta Dolný Ohaj, následne aj externý poslucháč katechetiky na CMBF UK Bratislava, k novembru 2004 – učiteľ misijných predmetov, Katedra rómskej kultúry Univerzity Konštantína Filozofa Nitra

 

ADAMOVICZ JAN ROBERT, SAC, nar. ..19 v , ord. ..2004, 20. 6. 2004 - kaplán Banská Štiavnica, PRÍSLUŠNÝ K BRATISLAVSKO - TRNAVSKEJ ARCIDIECÉZE

 

ADAMUS JÁN, odb. as. Mgr., sudca metropolitného súdu, školský dekan, adresa: adamus@zutom.sk, narodený 17. 11. 1960 v Trnave, ordinovaný 16. 6. 1985, Veterná 1, 811 03 Bratislava, 1985 - kaplán Šaštín - Stráže, 1987 - kaplán Skalica, 1990 - kaplán Bratislava - Blumentál (Blumentál), 1992 - farár Leopoldov, 23. 9. 1996 - školský dekan - dekanát Trnava D, 15. 11. 1997 - aj k 3. 9. 2006 - farár Bratislava - Najsvätejšej Trojice, 1. 9. 2001 - sudca metropolitného súdu, 2006 – aj k r. 2010 – učiteľ kanonického práva RKCMBF UK Bratislava, 8. 4. 2008 – dekan dekanátu Bratislava – stred, AUTOR: Homílie A, B, C, SSV 2003 - 2005, PRÍSLUŠNÝ K BRATISLAVSKEJ ARCIDIECÉZE

 

AKIMJAK AMANTIUS, Prof., PhDr., ThDr., PhD., OFS, dekan Pedagogickej fakulty KU Ružomberok, Medzinárodnej vedeckej rady katolíckych pedagógov, člen vedeckej rady Teologickej fakulty KU v Ružomberku Košice, člen Vedeckej rady Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity, adresa: RKFÚ Klčov č. 27, 053 02 Spišský Hrhov, tel.: 053/ 459 24 96, RKFÚ Klčov č. 27, 053 02 Spišský Hrhov, tel.: 053/ 459 24 96, amo@stonline.sk , http://www.obecklcov.szm.sk/chapelry.html , časopis Máriin hlas: http://www.obecklcov.szm.sk/casopis.html , narodený 4. 1. 1961 v Levoči - Stará Ľubovňa, ordinovaný 15. 6. 1985, 1985 - kaplán Levoča, 1989 - správca farnosti Haligovce, excurendo Veľká Lesná, k 1. 11. 1996 - farár Spišský Hrhov, k r. 2000 – aj k r. 2007, farár Klčov, 2001 - 2003 - učiteľ liturgiky, liturgického spevu, seminára z pastorálnej liturgiky na Teologickom inštitúte Spišská Kapitula, INÉ FUNKCIE: k r. 1994 - predstaviteľ Mariánskeho kňazského hnutia na Slovensku, 29. 11. 2006 - člen Medzinárodnej vedeckej rady katolíckych pedagógov, PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ: v r. 1981 vydal v samizdate 4 zborníky duchovných piesní pre deti a mládež, PRÍSLUŠNÝ KU SPIŠSKEJ DIECÉZE

 

ALBÁN JOZEF, narodený 23. 9. 1970, pochádza z Bratislavy, v r. 1993 bol seminaristom 3. ročníka v Bratislave

 

ALBERT AUGUSTÍN, farár Huty, slovenská farnosť (Rumunsko)

 

ALBERTY FRANTIŠEK DEZIDER, OFMCap., Mgr., Ing., vikár provincie, gvardián, adresa: Kláštor kapucínov, Holubyho 91, 902 01 Pezinok, tel.: 033/ 640 70 12, fax: 033/ 640 70 10, narodený 15. 4. 1954 v Bratislave, ordinovaný 11. 11. 1978, Holubyho 91, 902 01 Pezinok, 1978 - pastorácia v mimoriadnych podmienkach, 1990 - výpomoc Bratislava, vikár provincie, správca kostola kapucínov Bratislava, 1. 10. 1997 - výpomoc Pezinok, 1998 - administrátor Plavecký Mikuláš, 1. 2. 2000 - výpomoc Pezinok, k r. 2005 - gvardián, direktor kostola, exercitátor Pezinok, PRÍSLUŠNÝ K BRATISLAVSKO - TRNAVSKEJ ARCIDIECÉZE

 

ALBERTY ŠTEFAN, Mgr., adresy: RKFÚ, 900 23 Viničné, tel.: 033/ 647 61 57, vinicne@fara.sk, www.vinicne.fara.sk, školský dekan, narodený 16. 3. 1969 v Bratislave, pochádza z Bratislavy, ordinovaný 10. 6. 1995, 916 22 Podolie č. 7, 15. 6. 1995 - kaplán Radošovce, 1. 7. 1996 - kaplán Topoľčany, 1. 8. 1998 - administrátor Podolie, 14. 4. 1999 - školský dekan, dekanát Trenčín, po reorganizácii dekanátov v r. 1999: Nové Mesto nad Váhom, 24. 4. 2008 – aj k 16. 3. 2009 - správca farnosti Viničné, AUTOR: Šport a športová činnosť z hľadiska sociálneho učenia Církvi, diplomová práca, Bratislava 1995, PRÍSLUŠNÝ K BRATISLAVSKO - TRNAVSKEJ ARCIDIECÉZE

 

ALBIČUK ŠTEFAN, adresa: RKFÚ 094 09 Sedliská č. 31, tel. 057 4476461, narodený 24. 2. 1971, ordinovaný 22. 6. 1996, k 1. 11. 1996 - kaplán Lipany, k r. 2004 - farár Sedliská, AUTOR: Zapojenie kresťana do verejného života v spoločnosti, diplomová práca, Spišská Kapitula 1996, PRÍSLUŠNÝ KU KOŠICKEJ ARCIDIECÉZE

 

ALLAN TOMÁŠ (Alan Tomáš), adresa: Nám. Jána Pavla II. 854, 06901 Snina, tel.: 057/ 762 22 34, snina@rimkat.sk, http://www.farasnina.sk, www.farasnina.szm.sk, k r. 2001 - duchovný Krásna, k r. 2010 - vicedekan – farár Snina, PRÍSLUŠNÝ KU KOŠICKEJ ARCIDIECÉZE

 

AĽUŠÍK PETER, adresa: RKFÚ, Ľubiša č. 9, 067 11 Ľubiša, 057/ 779 61 67, http://www.farnostlubisa.tk, http://www.rimkat.sk/schem2/farnost-23-sk, k r. 2004 - kaplán Stropkov, k r. 2009 – kaplán Ľubiša, PRÍSLUŠNÝ KU KOŠICKEJ ARCIDIECÉZE

 

AMBRÓZ (priezvisko), brat Petra (ktorý nie je kňazom), žije k 16. 3. 2006

 

AMRICH JOZEF, SJ, narodený 1. 12. 1964 v Brezne, ordinovaný 18. 6. 1989, P. O. Box173, Kostolná 1, 814 99 Bratislava, 1. 7. 1996 - výpomoc Trnava, 1. 8. 1998 - r. d., výpomoc Bratislava - jezuiti, 1. 8. 2003 - výpomoc Trnava - jezuiti, 1. 8. 2004 uvoľnený z Bratislavsko - trnavskej arcidiecézy

 

ANČOČIK ŠTEFAN, Mgr., adresa: GKFÚ Zbehňov, 078 01 Sečovce, tel.: 056/ 678 38 46, narodený 26. 12. 1975, ordinovaný 11. 7. 1999, 1999 - 2000 - kaplán Košice - Staré mesto, 2000 aj k r. 2005 - gréckokatolícky farár Zbehňov, PRÍSLUŠNÝ KU KOŠICKÉMU APOŠTOLSKÉMU EXARCHÁTU

 

ANDERÁK JOZEF, narodený v Levoči, ordinovaný 20. 6. 2009 v Spišskej Kapitule vo veku 24 rokov, 21. 6. 2009 – primičná svätá omša Levoča, Chrám sv. Jakuba

 

ANDERKO FRANTIŠEK, PhLic., SDB, adresa: Kláštorné nám. 1, 908 41 Šaštín - Stráže, tel.: 659 22 29, narodený 22. 5. 1969 v Prešove, ordinovaný 12. 8. 1995, 1995 - štúdium UPS Rím, 1997 - kaplán Nová Dubnica, 1. 7. 1999 - kaplán Šaštín - Stráže, PRÍSLUŠNÝ K BRATISLAVSKO - TRNAVSKEJ ARCIDIECÉZE

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.