Choď na obsah Choď na menu
 


 

ANDRÁŠ ZDENKO, ThLic., adresa: RKFÚ, Myslavská 137, 040 16 Košice, 055/ 685 34 23, Košice-Myslava, myslava@rimkat.sk, andras.z@rimkat.sk (k r. 2008), narodený 7. 7. 1969, ordinovaný 12. 9. 1992, k 1. 11. 1996 - farár Bohdanovce, 2001 - kaplán KVP Košice, 2004 - kaplán Košice - Juh, k r. 2008 – farár Košice – Myslava, PRÍSLUŠNÝ KU KOŠICKEJ ARCIDIECÉZE

 

ANDRÁŠIK ALOJZ, SDB, narodený 10. 11. 1912 vo Veľkom Záluží , ordinovaný 2. 12. 1945, misie v Chile, Peru a Bolívii, 1970 - na odpočinku Veľké Zálužie, PRÍSLUŠNÝ K BRATISLAVSKO - TRNAVSKEJ ARCIDIECÉZE

 

ANDRÁŠIK RÓBERT, narodený 17. 7. 1952 v Martine, ordinovaný 12. 6. 1977, 1977 - kaplán Kláštor pod Znievom, 1. 7. 1978 - kaplán Detva, 1980 - správca farnosti Slovenské Pravno, 1982 - správca farnosti Lutila, 1986 - správca farnosti Nitrianske Pravno, 1989 - správca farnosti Horná Lehota, 1990 - farár Mošovce, PRÍSLUŠNÝ K BANSKOBYSTRICKEJ DIECÉZE

 

ANDRÁŠIK SEBASTIÁN, narodený 26. 5. 1945 v Martine, ordinovaný 17. 6. 1989, 1989 - kaplán Kremnica, 1990 – 1991 - kaplán Brezno, 1991 - farár Turčiansky Ďur, 1993 - farár Lazany, PRÍSLUŠNÝ K BANSKOBYSTRICKEJ DIECÉZE

 

ANDREJ JÁN, ThDr., PhD., adresa: RKFÚ, Budovateľská 2, 087 01 Giraltovce, 054/ 732 22 16, http://www.rimkat.sk/schem2/farnost-87-sk, KŇAZ: Andrej Ján (k r. 2009), narodený 15. 10. 1950, ordinovaný 8. 6. 1974, 1975 - kaplán Bardejov, 1976 - aj k r. 1978 - správca farnosti Ľubotín, v r. 2004 - farár Bystré, k r. 2009 – farár Giraltovce, PRÍSLUŠNÝ KU KOŠICKEJ ARCIDIECÉZE

 

ANDERÁK JOZEF, 2008 - bohoslovec 5. ročníka Spišská Kapitula, pochádza z Levoče, PRÍSLUŠNÝ KU SPIŠSKEJ DIECÉZE

 

ANDREJKO ALEXANDER, Mgr., adresa: GKFÚ Malý Lipník č.71, tel./fax: 052/4394123, narodený 24. 5. 1977 vo Svidníku, ordinovaný 1. 7. 2001 v Prešove, 8. 7. 2001 - primičná sv. omša Svidník, 2001 - aj k r. 2004 - správca farnosti Malý Lipník, k r. 2008 – správca farnosti Šarišské Jastrabie, PRÍSLUŠNÝ KU GRÉCKOKATOLÍCKEMU ARCIBISKUPSTVU PREŠOV

 

ANDREJKO RADOVAN, k februáru 2003 - Ruský Kerestúr, Vojvodina Novi Sad, Srbsko

 

ANDREJKOVIČ MILAN, trvalý diakon, adresa: Hlavná 145, 044 13 Valaliky, 055/ 699 98 28, k r. 2004 - trvalý diakon Valaliky, PRÍSLUŠNÝ KU KOŠICKEJ ARCIDIECÉZE

 

ANDREJOV JÁN, CSsR, adresa: RKFÚ Bratislava - Kramáre, Klenová ul., 831 01 Bratislava, kramare@fara.sk, kramare31@gmail.com, www.fara.sk/kramare, http://abu-bratislava.sk/schematizmus/farnost-30-sk, narodený 16. 1. 1980 v Humennom, ordinovaný 17. 6. 2006 na Starých Horách, 24. 6. 2006 - primičná svätá omša Jabloň, 2006 – aj k r. 2009 – kaplán Bratislava – Kramáre, PRÍSLUŠNÝ K BRATISLAVSKEJ ARCIDIECÉZE

 

ANDRUŠKO JÚLIUS, adresa: Veľký Kýr, 2010/ 2011 - seminarista 2. ročníka Nitra, PRÍSLUŠNÝ K NITRIANSKEJ DIECÉZE

 

ARBET VILIAM, adresa: RKFÚ, 919 06 Naháč č. d. 176, tel.: 033/ 557 51 40, arbet.viliam@stonline.sk, narodený 28. 6. 1957 v Piešťanoch, ordinovaný 13. 6. 1982, adresa: 919 09 Bohdanovce nad Trnavou č. 47, 1982 - kaplán Starý Tekov, 1983 - kaplán Bratislava - Dóm sv. Martina, 1989 - administrátor Bohdanovce nad Trnavou, 20. 10. 2000 – aj k r. 2011 – správca farnosti Naháč, PRÍSLUŠNÝ K TRNAVSKEJ ARCIDIECÉZE

 

ARGALÁŠ DUŠAN, Mons., Doc., ThDr., PhD., člen akademického senátu RKCMBF UK, narodený 6. 12. 1969 v Trenčíne, ordinovaný 22. 6. 1996, 1996 - ceremonár Nitra - hrad, 1998 – 1999 - kaplán Žilina, 1999 - štúdium Rím, 2001 - 31. 8. 2005 - správca farnosti Jarok, 2001 aj k r. 2008 - učiteľ dogmatickej teológie, dogmatiky, katechizmu katolíckej cirkvi na Teologickom inštitúte v Nitre, 2001 – člen komisie pre klérus pri KBS, 2003 - ThDr. - RKCMBF UK Bratislava, k r. 2005 – cirkevný cenzor, k 9. 7. 2006 - BÚ Nitra, 10. 12. 2007 – Doc - UK Bratislava, k r. 2007 – 2008 - člen akademického senátu RKCMBF UK, INÉ FUNKCIE: člen Rady pre interpretáciu cirkevných dejín KBS, PUBLIKUJE časopisy: Duchovný pastier, 2007, zborníky: Rozličné aspekty teológie stvorenia. - Banská Bystrica – Badín, Teologický inštitút sv. Františka Xaverského, Banská Bystrica - Badín 2002, Desať rokov s kardinálom. Nitrianska diecéza 1990 – 2000, Lúč 2000, Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, 2007, Czlowiek w kulturze. - Warszawa : Wyzsza Szkola Finansów i Zarzadzania w Warszawie, 2007, Teologické korene a pastoračná činnosť, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Cesta, Brno 2007, AUTOR: Ježiš Kristus, stredobod vesmíru a dejín. Kristológia v dokumentoch Jána Pavla II., Kňazský seminár sv. Gorazda, Nitra 2003, Katolícky kňaz Dr. Štefan Gallo - Spravodlivý medzi národmi, In: Dialóg kresťanstva a judaizmu, Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, 9. 11. 2006, Veľké je tajomstvo viery : Vybrané témy z dogmatickej teológie, Kňazský seminár sv. Gorazda, Nitra 2007, habilitačná prednáška Teologický postoj k pútnickým miestam potenciálnych zjavení, obhajoba habilitačnej práce Dogma a jej interpretácia, 10. 12. 2007, kapitoly v odborných knihách vydané v domácich vydavateľstvách: Život a dielo Jána Chryzostoma kardinála Korca, In: Život a dielo Jána Chryzostoma Korca. - Nitra : Spolok slovenských spisovateľov, 1999, SPOLUAUTOR: Dar všedného dňa, Nitra 1998, Dotyk s novým dňom, Nitra 2000, PRÍSLUŠNÝ K NITRIANSKEJ DIECÉZE


 

ARTEAGA FRANCESCO GALLO, adresa: Štítová 2, 841 10 Bratislava, narodený 15. 6. 1955 v Barcelone, Španielsko, ordinovaný 14. 6. 1997, 1997 - výpomoc Bratislava, 1998 - kaplán Bratislava - Devín, 1998 - na misiách Peru, k 5. 6. 2005 - Bratislava, PRÍSLUŠNÝ K BRATISLAVSKO - TRNAVSKEJ ARCIDIECÉZE

 

ÁRVAI LADISLAV, SJ, narodený 27. 3. 1963 v Košiciach ordinovaný 22. 6. 2002 v Bratislave, 1978 - štúdium za leteckého mechanika Bratislava, 1980 - prvé sv. prijímanie, 29. 6. 2002 - primičná svätá omša Beniakovce, jeseň 2005 - jar 2006 - tretia probácia (8 mesiacov) Jastrzębia Góra (Poľsko), október 2006 - licenciátne štúdium spirituality na Pápežskej Gregorovej univerzite Rím

 

AUGUSTÍN JURAJ, odb. as., ThDr., PhD., predseda Katechetickej komisie diecézy, adresa: RKFÚ, 900 67 Láb, tel.: 034/ 779 03 27, Juraj.Augustin@frcth.uniba.sk, augustin@frcth.uniba.sk, narodený 11. 9. 1955 v Trenčíne, ordinovaný 10. 6. 1979, 1979 - kaplán Leopoldov, 1980 - kaplán Šurany, 1983 - kaplán Piešťany, 1985 - kaplán Sereď, 1987 - administrátor Sereď, 1990 - farár Bratislava - Vajnory, 1993 - osobný sekretár na arcibiskupskom úrade Trnava, 1995 - tajomník Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK (BF) Bratislava, 1996 - štúdium Rím, 20. 8. 1999 - výpomoc Bratislava - Blumentál (Blumentál), 15. 9. 1999 - farár Bratislava - Kráľovnej pokoja, 25. 9. 2000 – 15. 1. 2007 - farár Chorvátsky Grob, 2001 – 2003 - učiteľ pastorálky, homiletiky, rétoriky na BF Bratislava, 2006 – 2007 – učiteľ Katedry Pastorálnej teológie RKBFUK Bratislava, január 2007 – farár Láb, INÉ FUNKCIE: k r. 1993 - člen komisie KBS pre misie, AUTOR: http://www.homily-service.sk/prispievatelia/?zobrazit=prispevky&autor_id=31 , Pastorálna teológia laikátu, RKCMBF UK, Bratislava 2006, Pastorálna teológia. Sviatosti, 2. vydanie, RKCMBF UK, Bratislava 2006, PRÍSLUŠNÝ K BRATISLAVSKO - TRNAVSKEJ ARCIDIECÉZE

 

B

 

BABAČA LADISLAV, SDB, foto, narodený 8. 8. 1976 v Ilave, ordinovaný 18. 6. 2006 v Šaštíne, 2. 7. 2006 - primičná svätá omša Dubnica nad Váhom, k r. 2008 – výpomoc Žilina – Saleziáni, PRÍSLUŠNÝ K ŽILINSKEJ DIECÉZE

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.