Choď na obsah Choď na menu
 


 

BAKOŇ SLAVOMÍR, adresa: RKFÚ 067 82 Dlhé nad Cirochou č. 2, tel./fax: 057 7623231, joachim@stonline.sk , narodený 18. 7. 1976 v Prešove, ordinovaný 16. 6. 2001 v Košiciach, 17. 6. 2001 - primičná sv. omša Kamenica, k r. 2004 - kaplán Dlhé nad Cirochou, PRÍSLUŠNÝ KU KOŠICKEJ ARCIDIECÉZE

 

BAKOŠ MARTIN, Mgr., adresa: RKFÚ, Vikartovce č. 139, 059 19 Vikartovce, tel.: 052/ 778 27 24, http://vikartovce.kapitula.sk, http://www.vikartovce.sk/farnost.htm, narodený 6. 11. 1997, ordinovaný 15. 6. 2002, 1. 7. 2002 – kaplán Spišská Nová Ves, 1. 7. 2004 – kaplán Okoličné, 1. 8. 2005 – kaplán Oravská Lesná, 6. 3. 2007 – administrátor Krušetnica, 1. 7. 2008 – administrátor Vikartovce, AUTOR: Rasizmus ako problém súčasnej doby, diplomová práca, Spišská Kapitula 2002, PRÍSLUŠNÝ K SPIŠSKEJ DIECÉZE


 

BALAJ JOZEF, Mgr., Ing., narodený 14. 6. 1967 v Trenčíne, ordinovaný 13. 6. 1998, 1998 - kaplán Čierne, 2000 - kaplán Ilava, 2002 - kaplán Čadca, 2002 - kaplán Bánovce nad Bebravou, 2003 - správca farnosti Červený Kameň, PRÍSLUŠNÝ K NITRIANSKEJ DIECÉZE

 

BALÁZS MARIÁN JÁN KRSTITEĽ (Balázs Ján Krstiteľ), OFM, PhDr., adresa: Františkánsky kláštor, Františkánska 2, 811 01 Bratislava, tel.: 02/ 544 3 21 45, ofmba@internet.sk, http://www.jkbalazs.sk, narodený v r. 1966 v Košiciach, pred rokom 1989 sa podieľal na vydávaní a rozširovaní samizdatovej literatúry, nedoštudoval VŠT v Košiciach, vyštudoval teológiu v Bratislave, na Trnavskej univerzite získal titul PhDr. v odbore sociálna práca k r. 1996 - Trnava - františkáni, k 1. 11. 1996 aj k r. 2000 - kaplán Fiľakovo (Rožňavská diecéza), cca 2002 – Prešov, pred r. 2005 (pravdepodobne od r. 2003) – zakázaná kňazská činnosť na území Bratislavsko – trnavskej arcidiecézy, k 26. 3. 2006 – šéfredaktor františkánskeho vydavateľstva Serafín, člen františkánskej komunity Bratislava, INÉ FUNKCIE: člen Teologického fóra (http://teoforum.sk ), PRÍSLUŠNÝ K ROŽŇAVSKEJ DIECÉZE

 

BALÁZS PATRIK, adresa: RKFÚ, Slobody 714/124, 987 01 Poltár, tel.: 047/ 422 38 49, poltar@fara.sk, http://www.fara.sk/poltar, http://roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-103-sk, narodený v Rožňave, pochádza z Krásnohorskej Dlhej Lúky, ordinovaný v r. 2009 vo veku 24 rokov, 2009 – primičná svätá omša Krásnohorská Dlhá Lúka, 2009 – kaplán Poltár, PRÍSLUŠNÝ K ROŽŇAVSKEJ DIECÉZE

 

BALÁZSY DEZIDER, v r. 1947 - 1949 väznený pre vieru

 

BALÁŽ ANTON IMRICH (Baláž Imrich), OSchP, adresa: 916 26 Považany č. 188, narodený 22. 1. 1952 v Prahe, ordinovaný 6. 12. 1987, 1987 - výpravca vlakov Trnava, 1990 - kaplán Dvorníky nad Váhom, 1990 - kaplán a duchovný správca piaristického kostola v Trenčíne, 1991 - kaplán Dolné Dubové, 1992 - administrátor Plavecký Peter, k 1. 11. 1996 - vo farnosti Nitra - Horné mesto, 1998 - administrátor Nitra, 1. 11. 1998 - administrátor Považany, 15. 7. 2000 – aj k 28. 1. 2007 - administrátor Zavar, PRÍSLUŠNÝ K BRATISLAVSKO - TRNAVSKEJ ARCIDIECÉZE

 

BALÁŽ DANIEL, narodený 23. 10. 1966, ordinovaný 13. 6. 1992, k 1. 11. 1996 aj k r. 2000 (celkom 12 rokov) - farár Kokava nad Rimavicou, PRÍSLUŠNÝ K ROŽŇAVSKEJ DIECÉZE

 

BALÁŽ DANIEL, adresa: RKFÚ, 921 01, Nitrianska 17, tel.: 033/ 774 93 33, 0905/ 409 447, RKFU@py.isk.sk , rkcpn@orangemail.sk , do r. 2006 - Piešťany - sv. Cyrila a Metoda, 2006 - Starý Tekov, PRÍSLUŠNÝ K BRATISLAVSKO - TRNAVSKEJ ARCIDIECÉZE

 

BALÁŽ JOZEF, Mgr., adresa: RKFÚ, 962 33 Budča, tel. 045/ 539 11 35, budca@fara.sk, narodený 23. 12. 1967, pochádza z Mníška nad Popradom, ordinovaný 19. 6. 1999, k r. 2000 - kaplán Žiar nad Hronom, k decembru 2004 - farár Budča, AUTOR: Demokracia v dokumentoch Církvi, diplomová práca, Banská Bystrica – Badín, 1999, PRÍSLUŠNÝ K BANSKOBYSTRICKEJ DIECÉZE

 

BALÁŽ KORNEL M., adresa: Farnosť Najsvätejšej Trojice, Spálená ulica č. 6, 110 00 Praha 1, Česká republika, trojica@reckokatpha.cz, www.trojica.reckokatpha.cz, www.grkatpha.sk, pochádza zo Svidníka, ordinovaný v r. 1979, primičná svätá omša Svidník, k r. 2008 – Farnosť Najsvätejšej Trojice Praha, pražský gréckokatolícky dekan, PRÍSLUŠNÝ K PRAŽSKÉMU GRÉCKOKATOLÍCKEMU EXARCHÁTU

 

BALÁŽ LADISLAV STANISLAV, OFM, adresa: RKFÚ, M. Flengera 2, 940 61 Nové Zámky, tel./fax: 035/ 640 04 34, e-mail: nove.zamky@fara.sk, farskyuradnz@stonline.sk, ersekujvari.plebania@gmail.com, www.fara.sk/nove_zamky (http://www.fara.sk/nove_zamky/html/oznamy.html), http://ersekujvari.plebania.googlepages.com (maďarsky), narodený 24. 4. 1959, ordinovaný 7. 6. 1992, 1992 - definítor rehole, 1993 - magister novicov Trstená, 4. 8. 1995 - výpomoc Trnava - františkáni, 1997 - magister novicov Trnava (Bratislavsko – trnavská arcidiecéza), 1. 9. 1998 - mimo pastorácie, k r. 2000 - farár Fiľakovo (Rožňavská diecéza), 1. 9. 2001 - správca kostola Trnava – františkáni (Bratislavsko – trnavská arcidiecéza), 1. 8. 2004 - uvoľnený z Bratislavsko - trnavskej arcidiecézy, k 24. 4. 2009 – výpomoc Nové Zámky, AUTOR: Dôstojnosť ľudskej osoby vo svetle encykliky "Redemptor Hominis", diplomová práca, Bratislava 2003

 

BALÁŽ MICHAL, Mons., odb. as., ThDr., PhD., kancelár, člen Vedeckej rady Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulty UK (RKCMBF UK), vedúci Katedry pastorálnej teológie, adresa: kancelar@dcza.sk, balazm@stonline.sk, narodený 11. 4. 1964 v Považskej Bystrici, ordinovaný 19. 6. 1988, 1988 - kaplán Trenčianska Teplá, 1988 - základná vojenská služba, 1990 - kaplán Žilina - Najsvätejšia Trojica, 1990 - kaplán Bánovce nad Bebravou, 1990 - kaplán Turzovka, 1991 štúdium Rím, 1996 - ThDr. - Lateránska univerzita Rím, 1996 – 1997 - správca farnosti Močenok, 1997 - riaditeľ biskupského úradu Nitra, 1997 – 2008 - správca farnosti Lefantovce, 2000 - monsignor, 2001 – dekan, 2001 - 2003 – aj k r. 2008 - učiteľ pastorálnej teológie na Teologickom inštitúte Nitra 2006 – aj k r. 2008 - vedúci Katedry pastorálnej teológie RKCMBF UK Bratislava, Nitra, 2006 - 2007 – učiteľ pastorálnej teológie Žilina, k r. 2007/ 2008 – učiteľ pastorálky, všeobecnej psychológie, základov sociológie Žilina, Žilina, k r.2007 - 2008 – člen Vedeckej rady RKCMBF UK, k r. 2008 – kancelár – riaditeľ biskupskej kancelárie, pred 20. 3. 2008 – inkardinovaný do Žilinskej diecézy, 20. 3. 2008 – kancelár, člen kňazskej rady, AUTOR: Medzinárodná konferencia pri príležitosti 15 rokov exhortácie Pastores dabo vobis, Nitra 18.10.2007, vyžiadaná prednáška: Vzťah biskup a kňazi v exhortácii Pastores dabo vobis (v tlači), Vedecká konferencia Rodina v súčasnom svete, Bratislava 23.11.2007, vyžiadaná prednáška: Sociálny rozvoj adolescentov v rodinnom prostredí jako základ pre manželstvo, s. 147 - 11, Medzinárodná konferencia Špecifické aspekty svedomia v perspektíve rozvoja osobnosti a spoločnosti, 15.11.2007, vyžiadaná prednáška: Pocit viny a hriechu u adolescentov z pohľadu rozvoja osobnosti, (v tlači), Medzinárodná konferencia „Metanoia – harmónia človeka“, 6 - 8. 9. 2007, vyžiadaná prednáška: Vnímanie rodičov očami adolescentov (v tlači), PRÍSLUŠNÝ K ŽILINSKEJ DIECÉZE

 

BALÁŽ MICHAL, adresa: RKFÚ, Škultétyho 42, 990 01 Veľký Krtíš, tel.: 047/ 483 15 87, velky.krtis@fara.sk, k r. 2009 - kaplán Veľký Krtíš, PRÍSLUŠNÝ K BANSKOBYSTRICKEJ DIECÉZE

 

BALÁŽ MIROSLAV, Mgr., adresa: RKFÚ, Internátna 14, 974 01 Banská Bystrica, tel: 048/ 413 28 15, bb.foncorda@fara.sk, narodený 23. 3. 1977 v Brezne, ordinovaný 16. 6. 2001 v Banskej Bystrici, 17. 6. 2001 - primičná sv. omša Červená Skala, k 12. 2004 - administrátor Banská Bystrica - Fončorda, PRÍSLUŠNÝ K BANSKOBYSTRICKEJ DIECÉZE

 

BALÁŽ RUDOLF, Mons, banskobystrický diecézny biskup, adresa: Nám. SNP 19, 975 90 Banská Bystrica, fax: 048/ 472 08 00, sekretariat.bb@rcc.sk, narodený 20. 11. 1940 v Nevoľnom, ordinovaný 23. 6. 1963 (s pápežskou výnimkou), konsekrovaný 19. 3. 1990 kardinálom Tomkom, 1947 - 1958 - základná a stredná škola Nevoľné, Kremnica, 1958 - 1963 - štúdium na CMBF UK Bratislava, 1963 – 1964 - kaplán Brezno, 1965 - kaplán Krupina, 1967 - kaplán Vrútky, 1967 - kaplán Kláštor pod Znievom - Vrícko, 1968 (1967) - aktuár biskupského úradu, 1970 (1969) - správca farnosti Pitelová, 1971 - mimo pastorácie, odobraný štátny súhlas - 1971 - JRD Nevoľné, závozník - Domáce potreby Hronská Dúbrava, 1982 - správca farnosti Turčiansky Peter, 14. 2. 1990 diecézny biskup banskobystrický, INÉ FUNKCIE: k 11. 7. 1965 - aktivista Mierového hnutia katolíckeho duchovenstva, 1990 - 1995 - člen výboru Matice slovenskej, 1992 - 2000 - prezident Pax Christi, 1993 - predseda ekonomicko - právnej komisie KBS, 1993 - aj k r. 2000 - člen stálej rady KBS, 1993 - aj k r. 2000 - predseda Komisie pre katechizáciu a školstvo KBS, 1994 - 2000 - predseda Konferencie biskupov Slovenska, k r. 2005 - predseda komisie KBS pre katechetizáciu a školstvo, AUTOR: Milovať bez lásky a sexu? - 111 otázok Andreja Štiavnického biskupovi Rudolfovi Balážovi, Bratislava 1997, Boh nie je samotár, Banská Bystrica – Badín 2007, Zostaň s nami, Pane, posynodálna exhortácia, Banská Bystrica – Badín 2007, Dotyky, Banská Bystrica – Badín 2007, PUBLIKUJE: Katolícke noviny, Duchovný pastier, Zrno, Veľké Jubileum, Rádio Lumen, Slovenský rozhlas, STV, OCENENIA: 1999 - Medaila sv. Gorazda od Ministerstva školstva, PRÍSLUŠNÝ K BANSKOBYSTRICKEJ DIECÉZE

 

BALÁŽI ĽUDOVÍT, Mons., dekan, narodený 5. 2. 1920 v Cabaj - Čápori (vtedy: Čápor), ordinovaný 29. 6. 1946 (30. 6. 1946) v Nitre, 1946 - kaplán Valaská Belá, 1948 - kaplán Divina, 1948 - zastupovanie Brodno, Selec, Močenok, 1950 - väznený v Bratislave a v Leopoldove, 1952 - kaplán Papradno, 1953 - kaplán Považská Bystrica, 1953 - kaplán Rajec, 1957 - správca farnosti Rajec, 1957 - správca farnosti Krásno nad Kysucou, 1973 - dištr. dekan, 1980 - monsignor, 1990 aj k 10. 7. 2005 - farár Ivanka pri Nitre, k 19. 2. 2006 - Cabaj - Čápor, k 22. 6. 2006 - na odpočinku Cabaj - Čápor, PRÍSLUŠNÝ K NITRIANSKEJ DIECÉZE

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Pekné...

(Jano, 25. 1. 2016 15:47)

A Ľudovíta Báthory z Rožňavskej diecézy ste kde nechali?