Choď na obsah Choď na menu
 


 

BANKOVIČ ŠTEFAN MARIÁN, OFM, provinciálny minister, adresa: Františkánska 2, 811 05 Bratislava, narodený 23. 5. 1965 vo Vranove nad Topľou, ordinovaný 23. 10. 1993, 1993 - výpomoc Bratislava, 1994 - sekretár provinciála Bratislava, 1995 - gvardián Hlohovec, pritom (od 4. 8. 1995) duchovná služba v leopoldovskej väznici, 1997 - magister juniorov Hlohovec, 1998 - provinciálny minister Bratislava, 1. 9. 2004 - výpomoc Bratislava, PRÍSLUŠNÝ K BRATISLAVSKO - TRNAVSKEJ ARCIDIECÉZE

 

BAŇOVIČ ĽUDOVÍT, SDB, adresa: Saleziánsky dom, 0904/ 696 879, 924 01 Galanta, www.nadej.host.sk ,narodený 6. 8. 1961, ordinovaný 4. 4. 1990, k 1. 11. 1996 - Michalovce - saleziáni, 1.2.1999 Šaštín - Stráže, k r. 2000 - kaplán Nová Dubnica, k r. 2006 – ekonom Saleziánskeho domu Galanta – Hody, PRÍSLUŠNÝ K NITRIANSKEJ DIECÉZE

 

BANSKÝ VLADIMÍR, adresa: Nám. M. R. Štefánika 61, 955 01 Topoľčany, narodený 27. 7. 1973 vo Vrábľoch, pochádza z Vrábľov, ordinovaný 2. 8. 1997 v Bratislave, 1. 8. 1997 - kaplán Skalica, 9. 8. 1997- primičná svätá omša Vráble, 1. 7. 1999 - kaplán Topoľčany, 1. 7. 2001 – 14. 11. 2006 - administrátor Sebechleby, 15. 11. 2006 – 7. 7. 2008 (8. 8. 2008) - Lozorno, PRÍSLUŠNÝ K BRATISLAVSKO - TRNAVSKEJ ARCIDIECÉZE

 

BARAN ADAM, PhDr., OFMConv, vikár kustodie, adresa: RKFÚ, námestie Slobody 4 053 14 Spišský Štvrtok, tel.: 053/ 459 84 00, farastvrtok@stonline.sk , minorspstvrtok@stonline.sk , narodený 21. 4. 1964 - ordinovaný 22. 6. 1991, k 1. 11. 1996 - výpomoc Levoča, k r. 2000 - aj k r. 2004 - farár Spišský Štvrtok, PRÍSLUŠNÝ KU SPIŠSKEJ DIECÉZE

 

BARAN JURAJ, absolvent GKBF PU, n. 9. 10. 1980 v Trebišove, 2005 - absolvoval GKPF PU, PRÍSLUŠNÝ KU KOŠICKÉMU APOŠTOLSKÉMU EXARCHÁTU

 

BARAN KAROL, OFM Cap., Mgr., narodený 10. 6. 1973, ordinovaný 29. 6. 2002, 29. 6. 2002 - výpomoc Bratislava - kapucíni, 1. 7. 2003 - uvoľnený z Bratislavsko - trnavskej diecézy, pomocný duchovný Žilina, k r. 2006 - Kláštor kapucínov Žilina, PRÍSLUŠNÝ K NITRIANSKEJ DIECÉZE

 

BARAN LADISLAV, narodený 27. 12. 1981 v Trebišove, jún 2006 - absolvent Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty PU, PRÍSLUŠNÝ KU KOŠICKÉMU APOŠTOLSKÉMU EXARCHÁTU

 

BARAN MAREK, 2007/ 2008 - poslucháč 1. ročníka Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty PU

 

BARAN MICHAL, Mgr., adresa: GKFÚ, Hollého 2, 071 01 Michalovce, tel. 056/ 688 34 31-2, 642 40 92, 642 29 39, michalovce.grkat@fara.sk , ordinovaný 28. 6. 2003, 2003 - 2005 - kaplán Michalovce, 2005 - administrátor farnosti Vyšná Rybnica, PRÍSLUŠNÝ KU KOŠICKÉMU APOŠTOLSKÉMU EXARCHÁTU

 

BARAN MILOŠ, poslucháč 3. ročníka Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty PU v r. 2004/ 2005

 

BARANYAI LADISLAV, SDB, Ing., foto, adresa: Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2, narodený 12. 4. 1956 v Bratislave, pochádza zo Senca, ordinovaný 5. 9. 1986, 1990 - formátor a výpomoc v saleziánskom stredisku Trnava - Kopánka, 1994 - pastorácia mládeže Bratislava - Miletičova, k r. 2008 – kaplán, katechéta Žilina – Saleziáni, PUBLIKUJE: Katolícke noviny, PRÍSLUŠNÝ K BRATISLAVSKO - TRNAVSKEJ ARCIDIECÉZE

 

BARÁTH BARTOLOMEJ (Barát Bartolomej), SVD, adresa: Misijný dom Božského Srdca Vidiná (filiálka farnosti Lučenec), Zvolenská 74, 985 59 Vidiná, tel.: 047/ 437 01 00, barath@stonline.sk , narodený 4. 11. 1951, ordinovaný 8. 6. 1975, 1975 - kaplán Bratislava - Blumentál (Blumentál), 1977 - administrátor Nový Tekov (Trnavská diecéza), k 1. 11. 1996 - aj k r. 2002 - komunita verbistov Vidiná, k r. 2006 – aj k 4. 11. 2007 - rektor misijného domu Vidiná, PRÍSLUŠNÝ K ROŽŇAVSKEJ DIECÉZE

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.